Restaurants

0 restaurants found

Er is een fout opgetreden in de zoekmachine. SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'il.boekingen_acties_instellingen' doesn't exist
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS 
	restaurant_eigenschappen.*,
	zoek.*,
	boekingen_acties.*, 
	zoek.provincie AS provincie_display, 
	zoek.deelgemeente AS deelgemeente_display, 
	zoek.wijk AS wijk_display, 
	zoek.plaats AS plaats_display, 
	zoek.adres AS adres_display, 
	CONCAT_WS("|", zoek.plaats, zoek.provincie) AS plaats_provincie, 
	algemeen_bedrag AS channel_bedrag, 
	algemeen_bedrag, 
	IF(TRIM(zoek_premium_all.algemeen_en_GB) != "",
								zoek_premium_all.algemeen_en_GB, 
								IF(zoek_premium_all.algemeen_en_GB != "", 
									zoek_premium_all.algemeen_en_GB, 
									IF(zoek_premium_all.algemeen_en_GB, 
										zoek_premium_all.algemeen_en_GB, 
										zoek_premium_all.algemeen_en_GB
									)
								)
							) AS premium_tekst, 
	foto_default.foto_id AS premium_foto_default, 
	foto_channel.foto_id AS premium_foto_categorie, 
	CASE zoek.status
					  WHEN 6 THEN 6
					  WHEN 5 THEN 5
					  WHEN 4 THEN 4
					  WHEN 3 THEN 5
						WHEN 2 THEN 4
					  ELSE 1
					END AS membership, 
	restaurant_partnerlinks.bezorgen_url, 
	restaurant_partnerlinks.reserveren_url, 
	restaurant_partnerlinks.recepten_url, 
	restaurant_partnerlinks.anders_url, 
	IF (zoek.plaats = "" ,1,0) AS exact_town, 
	IF (restaurant_eigenschappen.menukaart > 0,1,0) AS menukaart_aanwezig , zoek.RN

FROM zoek 
LEFT JOIN restaurant_eigenschappen ON restaurant_eigenschappen.RN = zoek.RN
RIGHT JOIN
								( 	SELECT RN, actie_naam, GROUP_CONCAT( CONCAT(ba.actie_id,"|",actie_naam,"|",aanbieding_type,"|",gangen,"|",prijs,"|",percentage,"|",drank,"|",eigen_tekst) SEPARATOR "__SEPARATOR__") AS acties, 1 AS actie_actief
									FROM boekingen_acties_instellingen bai 
									LEFT JOIN boekingen_acties ba ON bai.actie_id=ba.actie_id
									WHERE bai.dagdeel="diner" AND ba.disabled=0
									AND ba.datum_van<="2018-04-29"
									AND ba.datum_tot>="2018-04-25"
									AND (bai.maandag=1 OR bai.dinsdag=1 OR bai.woensdag=1 OR bai.donderdag=1 OR bai.vrijdag=1 OR bai.zaterdag=1 OR bai.zondag=1)
									AND bai.couverts >0 
									AND (
										(bai.aanbieding_type="gangen" AND bai.prijs >0 AND bai.gangen >0) 
										OR (bai.aanbieding_type="percentage" AND bai.percentage>0 AND bai.drank IS NOT NULL)
										OR (bai.aanbieding_type="eigen_tekst" AND (bai.eigen_tekst IS NOT NULL OR bai.eigen_tekst!=""))
										OR bai.aanbieding_type="lmVandaag" OR bai.aanbieding_type="lmMorgen"
										)
									GROUP BY RN
								) AS boekingen_acties ON boekingen_acties.RN = zoek.RN 
LEFT JOIN foto_koppel_channels AS foto_channel ON foto_channel.RN = zoek.RN AND foto_channel.hoofdfoto = 1 AND foto_channel.channel_id = "1" 
LEFT JOIN foto_koppel_channels AS foto_default ON foto_default.RN = zoek.RN AND foto_default.hoofdfoto = 1 AND foto_default.channel_id = "1" 
LEFT JOIN zoek_premium_all AS zoek_premium_all ON zoek_premium_all.RN = zoek.RN 
LEFT JOIN restaurant_partnerlinks ON restaurant_partnerlinks.RN = zoek.RN 
LEFT JOIN bookingpartners ON bookingpartners.partner_id = 1 
LEFT JOIN bookingpartners_restaurant ON bookingpartners.bookingpartner_id = bookingpartners_restaurant.bookingpartner_id
WHERE zoek.RN NOT IN (40313, 42555, 439801)	 AND restaurant_eigenschappen.online_reserveren = 1 
	 AND 1
	 AND zoek_premium_all.RN IS NOT NULL
	 AND zoek.status IN (6, 5, 4, 3, 2)
	 AND (zoek.alleen_catering IS NULL OR zoek.alleen_catering = 0) 
GROUP BY zoek.RN
HAVING actie_actief=1 
ORDER BY 	channel_bedrag DESC,
	 algemeen_bedrag DESC,
	 membership DESC,
	 online_reserveren DESC,
	 exact_town DESC,
	 introductietekst DESC,
	 button DESC,
	 menukaart_aanwezig DESC,
	 restaurant_eigenschappen.beoordelingen DESC,
	 restaurant_eigenschappen.aanbieding DESC,
	 aantal_beoordelingen DESC,
	 sorting_random DESC